Toiminta-ajatus ja arvot

Annalan koulun toiminta-ajatuksena on tarjota oppimisen iloa turvallisessa, avoimessa ja erilaisuutta kunnioittavassa ympäristössä.


Annalan koulu toimii osallistavan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että korostamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

 

  • lapsilähtöisyys
     
  • oikeudenmukaisuus
     
  • luottamus
     
  • itsensä ja toisen arvostus sekä kunnioittava kohtaaminen