Oppilashuolto

Oppilashuolto

 

Oppilashuoltolaki jakaa koulussa tehtävän oppilashuollon kolmeen osaan.

 1. Pedagoginen tuki
 2. Yhteisöllinen oppilashuolto
 3. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö

Pedagoginen tuki

 • Pedagogisen tuen tiimi kokoontuu säännöllisesti, jäseninä rehtorit, erityisopettaja, lapsen opettajat ja kutsuttuna tarvittaessa koulukuraattori, koulupsykologi  ja terv.hoit.
 • Pedagoginen tuki suunnitellaan aina huoltajan kanssa yhteistyössä. Tuen järjestäminen ei ole oppilaalle tai huoltajille kuitenkaan vapaaehtoista eikä siihen tarvita huoltajan lupaa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

 • Yhteisöllinen oppilashuotlo on lain mukaisesti ensisijainen oppilashuoltotyön muoto.
 • Tiimi kokoontuu noin kerran kuukaudessa.  Tiimiin kuuluu rehtorit, erityisopettajat, kk, kps ja terv.hoit.
 •  Käsiteltävät asiat pohjautuvat oppilashuoltolakiin. Asialistalle voi asioita tuoda rehtoreiden kautta kuka tahansa.
 • Yhteisöllinen oppilashuollon toteuttaminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö

 • On aina vapaaehtoista ja siihen  tarvitaan aina asianosaisen ja huoltajan lupa.
 • Toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa
 • Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää oppilaskohtaisen moniammatillisen oppilashuoltotyön sekä kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.
 • Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.
 • Oppilas voi ohjautua asiakkaaksi itse, huoltajan yhteydenoton perusteella tai koulun tai oppilashuollon työntekijän ohjaamana. Oppilashuollon palveluiden työntekijä voi itse ottaa yhteyttä oppilaaseen tai vanhempiin.
 • Yhteydenotto tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, annetaan oppilaalle tieto yhteydenotosta. Huoltajalle on myös annettava tieto yhteydenotosta
 • Kaikista tapaamisista tehdään muistio, joista muodostuu rekisteri.