Järjestyssäännöt

Annalan koulun järjestyssäännöt (sääntöjä päivitetään lv. 2016-17 aikana)
 

 1. Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti ja rauhallisesti sekä noudatettava järjestyssääntöjä koulussa.
 2. Koulun alue on koulurakennus ja piha. välituntialuetta on koulun piha henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
 3. Kouluaikaa on työjärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun järjestämät tilaisuudet. Koulutunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna aikoina.
 4. Tuntien päätyttyä poistutaan viivyttelemättä välituntialueella ja koulupäivän päätyttyä kotiin. Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.
 5. Välitunnilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja koulun henkilökunnan ohjeita. WC:ssä ei oleskella asiattomasti. Pyöräily, jääkiekon pelaaminen, rullaluistelu, kivien yms. heittely on kielletty. Lumipalloja voi heittää palloseinään aiheuttamatta vaaratilanteita.
 6. Koulun omaisuutta ja oppilastarvikkeita tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava tahallisesti aiheuttamansa vahingot.
 7. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia eikä koulun toimintaa häiritseviä esineitä tai aineita.
 8. Kännykkä ei saa aiheuttaa minkäänlaista häiriötä koulussa. Se pidetään äänettömänä ja pois näkyviltä. Tarvittaessa pyydetään lupaa kännykän käyttämiseen koulupäivän aikana.
 9. Kuvaaminen kameralla, kamerakännykällä tai muulla välineellä on täysin kielletty koulussa, koulun alueella ja kouluaikana. Luvan voi antaa opettaja ja kuvaamisen täytyy liittyä silloin opetukseen.
 10. Koulu ei vastaa mistään oppilaan kouluun tuomista laitteista, arvoesineistä tai kulkuvälineistä.
 11. Milloin oppilas jää kouluun saapumatta, on hänen huoltajansa velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn saman päivän aikana.
 12. Tupakan ja päihteiden tuominen kouluun ja käyttö on kielletty kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa ja tilanteissa.